Informacje ogólne

Quart Development prowadzi działalność inwestycyjno – deweloperską na terenie województwa dolnośląskiego, głównie w okolicach Wrocławia, w samym Wrocławiu, a także w Legnicy. Główne zalety Quart Development to szybkość reakcji na oczekiwania klientów oraz niska cena sprzedaży, która wynika z małej, bardzo sprawnej organizacji (niski koszt utrzymania spółki). Quart Development pozwala klientom na wiele zmian w kupowanych przez nich mieszkaniach. Spółka zamierza pozostać przedsiębiorstwem szybko reagującym na potrzeby rynku i oczekiwania klientów w czym upatruje swojej przewagi konkurencyjnej.

Akcjonariat

Udział w kapitale Udział w głosach
Przemysław Kruszyński * 42,40% 47,18%
Roman Jędrzejczyk * 42,40% 44,36%
Anna Marcinkowska * 11,69% 6,50%
Pozostali 3,51% 1,96%
SUMA *- z podmiotami zależnymi 100,00% 100,00%

Zarząd

Michał Rataj – Prezes Zarządu

W 2002 r. uzyskał tytuł magistra na Wydziale Prawa i Administracji we Wrocławiu w zakresie prawa.

Przebieg kariery zawodowej:

  • Oprócz pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Emitenta (od 2006 r.) oraz bycia akcjonariuszem Emitenta, Pan Michał Rataj jest :
  • Prezesem Zarządu Spółki Agrologic Sp. z o.o, Prezesem Zarządu Spółki QUARTUS sp. z o.o.
  • Prezesem Zarządu Spółki Czart Nieruchomości 2 sp. z o.o Członkiem Rady Nadzorczej WFMIUPS SPOMASZ S.A.
  • Członkiem Rady Nadzorczej PPS S.A oraz

Rada nadzorcza

Przemysław Kruszyński – Członek Rady Nadzorczej

Roman Jędrzejczyk – Członek Rady Nadzorczej

Zofia Stawera Jędrzejczyk – Członek Rady Nadzorczej

Iwona Kruszyńska – Członek Rady Nadzorczej.

Mirosław Weremiuk– Członek Rady Nadzorczej

                   

Dokumenty korporacyjne

Statut
Regulamin Rady Nadzorczej
Regulamin Walnego Zgromadzenia