Informacje ogolne

Quart Development prowadzi działalność inwestycyjno – deweloperską na terenie województwa dolnośląskiego, głównie w okolicach Wrocławia, w samym Wrocławiu, a także w Legnicy. Główne zalety Quart Development to szybkość reakcji na oczekiwania klientów oraz niska cena sprzedaży, która wynika z małej, bardzo sprawnej organizacji (niski koszt utrzymania spółki). Quart Development pozwala klientom na wiele zmian w kupowanych przez nich mieszkaniach. Spółka zamierza pozostać przedsiębiorstwem szybko reagującym na potrzeby rynku i oczekiwania klientów w czym upatruje swojej przewagi konkurencyjnej.

Quart biuro

Akcjonariat

Udział w kapitale Udział w głosach
Przemysław Kruszyński * 42,40% 47,18%
Roman Jędrzejczyk * 42,40% 44,36%
Anna Marcinkowska * 11,69% 6,50%
Pozostali 3,51% 1,96%
SUMA *- z podmiotami zależnymi 100,00% 100,00%

Zarząd

Michał Rataj – Prezes Zarządu
W 2002 r. uzyskał tytuł magistra na Wydziale Prawa i Administracji we Wrocławiu w zakresie prawa.

Przebieg kariery zawodowej:
  • Oprócz pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Emitenta (od 2006 r.) oraz bycia akcjonariuszem Emitenta, Pan Michał Rataj jest :
  • Prezesem Zarządu Spółki Agrologic Sp. z o.o, Prezesem Zarządu Spółki QUARTUS sp. z o.o.
  • Prezesem Zarządu Spółki Czart Nieruchomości sp. z o.o.
  • Prezesem Zarządu Spółki Czart Nieruchomości 2 sp. z o.o Członkiem Rady Nadzorczej WFMIUPS SPOMASZ S.A.
  • Członkiem Rady Nadzorczej PPS S.A oraz
  • Prokurentem spółki Agencja Reklamowa Czart Sp. z o.o.

Rada nadzorcza

Przemysław Kruszyński – Członek Rady Nadzorczej
Roman Jędrzejczyk – Członek Rady Nadzorczej
Paweł Jędrzejczyk – Członek Rady Nadzorczej
Rafał Jelonek – Członek Rady Nadzorczej.
Małgorzata Wójcik- Członek Rady NadzorczejKalendarium

Zarząd Quart Development Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), działając w oparciu o art. 398, art. 399 §1 i art. 4022 Kodeksu spółek handlowych („Ksh”), zwołuje na dzień 30 maja 2023 r. na godz. 11.30 w siedzibie Spółki, we Wrocławiu przy ul. Fabrycznej 19, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki nia Akcjonariuszy.Kontakt dla inwestorowQuart Development S.A.


Janusz Szkirpan
e-mail: [email protected]
ul. Fabryczna 19, Bud. C (I piętro)
53 – 609 Wrocław
tel.: +48 71 335 73 81Invest Concept sp. z o.o.


ul. Rybałtów 14 lok. 5
02-886 Warszawa

tel.: +48 22 255 31 21
www.investconcept.pl
e-mail: [email protected]

Animatorem spółki jest Dom Maklerski BDM S.A.