telefon +48 71 335 73 81

Kalendarium

Zarząd Quart Development Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), działając w oparciu o art. 398, art. 399 §1 i art. 4022 Kodeksu spółek handlowych („Ksh”), zwołuje na dzień 10 maja 2024 r. na godz. 11.00 w siedzibie Spółki, we Wrocławiu przy ul. Fabrycznej 14D, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki nia Akcjonariuszy.

Ogłoszenia