telefon +48 71 335 73 81

Kalendarium

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Quart Development Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu na dzień       17 czerwca 2021 r. Zarząd Quart Development Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), działając w oparciu o art. 398, art. 399 §1 i art. 4022 Kodeksu spółek handlowych („Ksh”), zwołuje na dzień 17 czerwca 2021 r. na godz. 10.00 w siedzibie Spółki, we Wrocławiu przy ul. Fabrycznej 19, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki nia Akcjonariuszy.

Ogłoszenia